Under konferensen Möteplats Profession – Forskning 2022 höll en av årets huvudtalare Pelle Snickars, professor i digitala kulturer, Lunds universitet, ett tal under titeln ”Folkbibliotek och diskotek”.

Pelle Snickars inledde sitt tal med att rivstarta låten I feel love med Donna Summer och berätta om bakgrunden för termen ”disco. Snickars berättade därefter om bland annat bibliotekarien Uno Willers, som gjorde debut i radio med en ”grammofontimme” och var i framkant gällande att tala varmt om skivarkiv på bibliotek.

– Grammofontimmen var allra första gången som riksbibliotekarien lanserade idén om ett centralt skivbibliotek, berättar Snickers.

Därefter gav Snickars en historisk tillbakablick gällande musikens relation till bibliotek och tillgänglighet. Musikens expansion efter andra världskriget innebar nya krav på bibliotekarier och folkbibliotek, berättar Snickars, som själv har forskat bland annat om hur Spotify som musikarkiv har kommit att konkurrensutsätta större musiksamlingar på vissa bibliotek.

– Tittar man på publikationer som Internetstiftelsens rapport Svenskarna och internet 2022 är siffrorna entydiga: Spotify är den överlägset största strömmade musiktjänsten. Det är mycket svårt för folkbibliotek att konkurrera med den här typen av plattformar, påpekar Snickars.

Frågan om vilken roll folkbiblioteken ska spela i det nya medielandskapet är svår, säger Snickars, som menar att det är relevant att se tillbaka på folkbibliotekens roll genom historien.

”Diskotekarie”, var ett begrepp under 70-talet då skivor bland annat recenserades i Biblioteksbladet, även om recensionerna främst fokuserade på bildning och klassisk musik än underhållning och populärmusik, fortsätter Snickars.

Efter seminariet öppnades rummet upp för frågor, varav bland annat situationen med ljud i museisektorn diskuterades.

– Parallellt med statliga arkiv har public service ett stort arkiv, där grammofonarkivet skapades redan på 20-talet. Så är det än dag, att public service har ett stort grammofonarkiv som används i begränsad utsträckning. Enligt min åsikt bör det och liknande arkiv flyttas till Kungliga Biblioteket, så fort det går, säger Snickars.