På Biblioteksdagarna i maj vill vi lyfta frågor kring upphovsrätt och på vilka sätt det påverkar folkbibliotekens verksamhet. Hur berörs du och din verksamhet av upphovsrättsliga frågor? Får du frågor om kopiering och spridning av bild och text på internet som du inte vet hur du ska besvara? Hur ska man göra när man vill återanvända upphovsrättsligt skyddat material på makerspace? Vill du diskutera varför e-böcker inte kommer i pdf-format? Eller har du andra frågor kring upphovsrätt som du skulle vilja prata om?

Senast fredagen den 7 april vill vi ha dina tankar och idéer.

Kontakta Katarina Wiberg, Svensk biblioteksförening på: kw@biblioteksforeningen.org eller Karolina Andersdotter, IFLA, på karolina.bibl@andersdotter.cc