Maria Fredriksson, utvecklingsledare, Bibliotek Uppsala, är ny ledamot i jurygruppen för Bengt Hjelmqvists pris.

– Det känns väldigt roligt och spännande, säger hon.

Bengt Hjelmqvists pris instiftades 1964 och utdelas årligen för framstående insatser på folkbiblioteksområdet. Priset är en del av Sveriges biblioteks utmärkelser som delas ut årligen av Svensk biblioteksförening.

Vad är viktigast för dig när du ska utse en vinnare?
– Jag tycker att folkbibliotek ska vara öppna, inkluderande och tillgängliga för alla. Jag är gärna med och uppmärksammar bibliotek/biblioteksmedarbetare som hittat nya vägar för att tillgängliggöra bibliotekets verksamhet, som utvecklar sin verksamhet genom levande delaktighetsarbete och som möter upp människor där de är. Jag tycker också att det är spännande med verksamheter/ biblioteksmedarbetare som arbetar nyskapande med metoder som vågar gå utanför kända ramar, berättar hon.

Förutom att jobba som utvecklingsledare är Maria Fredriksson också med i Bibliotek Uppsalas ledningsgrupp. Hon har en bred erfarenhet som bland annat barn- och ungdomsbibliotekarie, verksamhetsledare och enhetschef.

– Jag tycker om att arbeta för att driva verksamhet och utveckling framåt genom förändring och sedan se resultatet av förändringen. Jag är också intresserad av många former av ”nördkultur” och försvinner mer än gärna in i fantastikens magiska och underbara värld, säger hon.

Vad kommer du att tillföra?
– Jag ser fram emot att samarbeta med de andra juryledamöter och ta del av deras kunskaper och erfarenheter. Förhoppningsvis kan jag tillföra nya perspektiv på olika verksamheters/medarbetares arbete med fokus på nyskapande metoder. Jag vill också slå ett slag för att man aldrig ska underskatta vikten av bra, användarorienterad genreindelning och ett inkluderande bemötande, svarar Albertsson.

Foto: Alex Giacomini.