Arbetar du på folkbibliotek? Då är du inbjuden att svara på en webbenkät som del i ett forskningsprojekt som studerar ABM-institutionernas roller som infrastrukturer för ett offentligt och öppet samtal, och hur dessa roller påverkas av digitaliseringen.

Under mitten av april pågår en internationell enkätstudie, som riktar sig till alla som arbetar professionellt inom folkbibliotek, och som i arbetet där har kontakt med användarna eller som arbetar med att förmedla bibliotekstjänster till användarna. Samma enkät genomförs samtidigt i sju europeiska länder: Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Schweiz, Ungern och Island. Studien ingår i det internationella forskningsprojektet ”The ALM-Field, Digitalization and the Public Sphere (ALMPUB)” som leds av professor Ragnar Audunson vid Oslo Metropolitan University (f.d. Högskolan i Oslo och Akershus) och finansieras av Norges forskningsråd 2016–2019. Den svenska delen av enkätstudien administreras av Uppsala universitet. Ansvarig här är professor Kerstin Rydbeck, Institutionen för ABM.

För att forskningen ska ha god kvalitet krävs en hög svarsfrekvens. Så sprid gärna informationen om enkäten vidare till dina kollegor!

I enkäten finns bland annat frågor om vilken utbildning du har, vilken service ditt bibliotek erbjuder, hur du betraktar din yrkesroll och hur du ser på brukarmedverkan.

Enkäten finns här:
http://doit.medfarm.uu.se/kurt11850 (nytt fönster)

Forskningsprojektet har tidigare genomfört en enkät mot allmänheten i samma länder, med frågor om folkbibliotek. Förhoppningen är att dessa två studier ska generera resultat som är av intresse och värde för den praktiska biblioteksverksamheten.  Information om enkäten har gått ut till bibliotekschefer i alla kommuner och till länsbiblioteken.

Mer information om ALMPUB-projektet (nytt fönster)