Många folkbibliotek hjälper medborgare med allt från myndighetsbeslut till digitala tjänster. Men biblioteken kan inte bli en restpost för den hjälp som många behöver men ingen erbjuder, skriver Karin Linder som är generalsekreterare på Svensk biblioteksförening i en debattartikel i Dagens Samhälle.

I takt med att myndigheter och banker stängt ner kontor har möjligheterna till fysiska möten och hjälp försämrats. Vi hänvisas alltmer till att utföra våra ärenden digitalt. För de allra flesta funkar det utmärkt. Men det är en stor grupp som inte behärskar eller har råd med tekniken och som har svårt att klara en digital vardag. Därför vänder sig många till ett av få offentliga rum som finns i hela landet; folkbiblioteken, skriver Karin Linder.

Till debattartikeln