Genom pilotprojektet ”Folkets hörna på biblioteken” utforskas nya sätt att läs- och skrivfrämja. Vi har pratat om projektet med Joanna Wåhlin, bibliotekarie på Norrtälje bibliotek och medlem i Svensk biblioteksförening.

Vad är Folkets hörna på biblioteken?
– Folkets hörna på biblioteken är vad vi gör det till! Det är upp till varje bibliotek att själva forma ett program som passar invånarna. I Norrtälje har vi valt att inleda kvällen med högläsning från några av de skrivgrupper som jag håller i kommunen, och därefter ett textsamtal med Malin Isaksson och Elin Persson på scenen. Vi valde författaren Elin Persson för att vi i personalgruppen läst hennes debutroman och dessutom är det flera bokcirklar som gjort det och som står på kö till den påsen. Hon skriver även för både unga och vuxna, vilket känns fint, kanske når vi fler åldersgrupper, säger Wåhlin.

Idén är alltså att skrivprocessen, i stället för den färdiga texten, står i fokus. Kärnan i Folkets hörna är ”Arbete pågår”, ett scensamtal där författare, publicerade eller opublicerade, får respons på sina ofärdiga texter och där även publiken bjuds in för att ställa frågor och ge respons. Tanken är att Folkets hörna kan vara ett sätt att vidga hur biblioteket kan vara en plats och ett sammanhang för skrivande.

Viket är syftet med pilotprojektet?
– Syftet med pilotprojektet är att se hur det här samarbetet kan se ut, att prova olika sätt, svarar Wåhlin.

Pilotprojektet är ett samarbete mellan Regionbibliotek Stockholm, Norrtälje, Tyresö och Folkets hörna. Hur har samarbetet sett ut?
– Utöver själva författarkvällen med textsamtal har vi även haft en personalworkshop med Malin, där vi fick prova på olika sätt att läsa, skriva och prata om text. Det väcktes något i gruppen där, som åtminstone jag aldrig sett förut. Vi fick chans att prata om litteraturen på ett nytt sätt och alla fick inblick i vad Folkets hörna egentligen är. Jag har själv upplevt att det är svårt att förklara, även om jag själv varit på flera tillfällen i andra sammanhang. Men de gånger jag har kommit nära en bra förklaring, till exempel när jag berättat om detta för mina skrivgrupper, tänds en liten gnista i deras ögon, säger hon.

Vilka förhoppningar har ni med projektet framöver?
– Min förhoppning är att fler får upp ögonen för Folkets hörna genom detta och att vi på biblioteket kanske når fler, genom en lite annorlunda form av evenemang. Och såklart hoppas jag att detta inte är enda gången vi gör detta, utan att vi har fler tillfällen att se fram emot. Jag tror många kan tycka det är spännande att få komma nära inpå skrivprocessen, skapandet, bakom kulisserna, svarar Wåhlin.

Läs mer om Folkets hörna här, länk öppnas i ny flik.