4–5 november är det dags för årets upplaga av Mötesplats Profession – Forskning, denna gång en digital konferens. Platserna har fyllts snabbt, men det finns möjlighet att sätta upp sig på väntlista.

Såhär veckorna innan konferensen har vi ställt några frågor till Per Wisselgren, del i konferensens programkommitté och och programsamordnare för utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap vid Umeå universitet.

Varför ska man delta i Mötesplats Profession – forskning?
– Av flera goda skäl. För att inspireras. För att lära nytt. Och för att mötas. Själva grundidén är ju att skapa en mötesplats mellan profession, forskning och studenter. Men också för att lyssna till våra två fantastiskt intressanta huvudtalare, Sverker Sörlin och Lisa Olsson Dahlquist, och ta del av de 23 spännande papers som kommer presenteras. Allt under det angelägna konferenstemat ”Bildning i en digital tid?” Eller, varför inte, kanske för att prova på vårt digitala sociala mingel?

Ni skulle ha arrangerat konferensen på plats i Umeå i år. Vilka fördelar ser du med det digitala formatet?
– Ja, vi hade verkligen sett fram emot att få välkomna alla hit till Umeå. Men under rådande omständigheter blev det självklart med denna digitala variant. Och som bekant: inget ont som inte har något gott med sig. Tre uppenbara fördelar är att vi kan välkomna fler, nå ut lite bredare och, inte minst, att deltagandet blir helt kostnadsfritt.

Du deltar själv med ett paper i år. Berätta!
– Yes, jag tänkte passa på att berätta om Greta Linder, en genuin bildningsivrare men också en av bibliotekshistoriens många oförtjänt obemärkta kvinnor, och hennes engagemang för att stärka bibliotekarieprofessionen under 1900-talets första hälft, där ett huvudtema gäller bibliotekarieyrkets parallella professionalisering och feminisering…

Vad ser du mest framemot med konferensen?
– Att å programkommittens vägnar, det vill säga Jenny Lindberg, Jenny Nilsson, Maria Ringbo och jag, få välkomna hela bibliotekssverige, inklusive forskare och studenter i biblioteks- och informationsvetenskap, till två lärorika och inspirerande dagar.