Den första januari 2014 trädde den nuvarande bibliotekslagen i kraft. Den ger bland annat det samlade biblioteksväsendet ett demokratiuppdrag, ”att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.”

För att på ett kortfattat, enkelt och sakligt sätt förklara vad bibliotekslagen innehåller och de bakomliggande argumenten för de enskilda paragraferna, gav föreningen 2015 ut rapporten För det demokratiska samhällets utveckling – bibliotekslagen enligt lagstiftaren. Nu har vi tagit fram en ny upplaga, kompletterad med anledning av beslut från JO avseende medieinköp och kraven på att bibliotekens utbud ska präglas av kvalitet och allsidighet.

Här kan du läsa hela rapporten ”För det demokratiska samhällets utveckling” som pdf, öppna i nytt fönster.