På Institutet för språk och folkminnens, Isof årliga språkrådsdag delades minoritetsspråkspriset ut för värdefulla insatser för minoritetsspråken i Sverige. Årets vinnare är Eeva Östberg, bibliotekschef på Finlandsinstitutets bibliotek, institutionell medlem i Svensk biblioteksförening.

Östberg är i grunden etnolog och bibliotekarie och hon brinner för att inspirera flera att läsa på sitt minoritetsspråk.

– Jag är överraskad och väldigt glad att vårt arbete uppmärksammas på detta sätt. Jag anser att via priset uppmärksammas inte enbart mitt och vårt biblioteks arbete utan även det finska språket och bibliotekens och bibliotekariers betydelse för alla minoritetsspråk i Sverige, säger Östberg.

Finlandsinstitutets bibliotek är ett specialbibliotek med fokus på finländsk och sverigefinsk litteratur, centralt beläget i Stockholm. Bibliotek har sedan 2021 ett nationellt uppdrag som resursbibliotek för finska och stöttar kommunala bibliotek och regionbibliotek i deras arbete med det finska språket.

– Det är en stor ära att få ta emot priset – att få bekräftat att vårt arbete uppskattas. Vi har arbetat hårt för att utveckla verksamheten utifrån målgruppens behov och önskemål och det är roligt att se att vi har nått resultat, säger Östberg.

Priset delas ut som belöning för goda insatser och som en uppmuntran till fortsatt arbete och det har har gett Östberg nya krafter att kämpa för bibliotekets framtid.

– För individen kan minoritetsspråket vara en viktig del av identiteten och flerspråkighet är en rikedom som berikar inte bara individens liv utan hela samhället. Jag tycker att alla ska fundera på om man tycker att det är viktigt att ha ett gemensamt språk med sina barn, föräldrar och mor-och farföräldrar – vad går förlorat om man inte får möjlighet att lära sitt minoritetsspråk? De nationella minoritetsspråken har en historisk närvaro i Sverige och de anses vara en del av det svenska kulturarvet. Arbetet med att hålla det finska språket vid liv i Sverige är därmed även arbete med vårt gemensamma kulturarv, säger Östberg.

Foto: Isof.