Christer Nylander (L) är riksdagsledamot från Kristianstad. Sedan valet 2018 är han ordförande i riksdagens kulturutskott. Under Biblioteksdagarna i maj kommer han att bland annat diskutera läsning, läsfrämjande och bibliotekens roll.

Varför är bibliotek viktiga?
– För mig är biblioteken en central ideologisk fråga. Som liberal funderar jag mycket på individens frihet och hennes möjlighet att förstå mer av vad det är att vara människa och hennes möjlighet att upptäcka och utveckla sin personlighet. Jag tycker att just samhällets intellektuella infrastruktur (bibliotek, konst, media, samtalsklimat etc) är en väldigt underskattad aspekt av den individuella friheten.
Biblioteken är viktiga för samhället eftersom de är en del av det jag brukar kalla den intellektuella infrastrukturen. Här finns kunskaper, fakta, insikter och berättelser som bidrar till att göra samhället som helhet till en mer mångfacetterad och rik intellektuell miljö. Biblioteken är viktiga för individen eftersom vi kan använda denna del av den intellektuella infrastruktren till att bilda oss, lära oss mer, ta självständiga och välgrundade beslut och ibland njuta.

Vilken förändring vill du göra för biblioteken?
– Att alla skolelever får rätt till ett riktigt bra bemannat skolbibliotek

Senaste boken du läste?
– Jag läser mycket. Just nu ”Buddenbrooks” av Thomas Mann och Georges Saunders ”A Swim in a Pond in the Rain”.

Foto: Magnus Fröderberg