Det börjar närma sig till årets Bokmässa i Göteborg som i år arrangeras 27–30 september och självklart är föreningen på plats i monter D01:09 under mässans två första dagar.

I år erbjuder vi gott om sittplatser i föreningens monter och hoppas att så många som möjligt av våra medlemmar ser vår monter som en mötesplats och passar på att ge input till vårt arbete med föreningens struktur. Föreningen är också med på mässan och lyfter viktiga branschfrågor. Både vår generalsekreterare, Karin Linder och vår ordförande Johanna Hansson kommer att delta i seminarier enligt nedan.

Torsdag 27 september:

En skolbibliotekarie i världsklass i varje skolbibliotek, hur gör vi?
Behovet av bibliotekariekompetens i skolan blir större när det digitala informationshavet omsluter oss i allt tidigare ålder. Betydelsen av välfungerande skolbibliotek för elevernas lärande har också påvisats av forskningen. Samtidigt är verkligheten den att hälften av landets elever saknar tillgång till skolbibliotek med minst halvtidsbemanning. Regeringen satsar medel för att bemanna biblioteken, men många anser att problemet är att det saknas kompetent personal. Arbetslösheten är rekordlåg bland bibliotekarier och det utbildas för få nya för att täcka behoven. Vad gör vi?
Medverkande: Anna Troberg, ordförande DIK, Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening, och Olof Sundin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet.
Klockan: 12.00–12.45
Arrangör: DIK
Scen: G4

IFLA:s Global Vision vs Nationell biblioteksstrategi
De utmaningar som biblioteksfältet står inför med den ökande globaliseringen kan bara övervinnas genom ett globalt samarbete på ett förenat biblioteksfält. Av den anledningen har bibliotekens internationella samverkansorgan IFLA engagerat tusentals bibliotekarier i den internationella diskussionen IFLA:s Global Vision. Parallellt med denna internationella rörelse arbetar Kungliga biblioteket på regeringsuppdrag med att arbeta fram en svensk Nationell biblioteksstrategi. Samtalet kretsar kring frågor om bibliotekens framtid och om hur representanter från bibliotek världen över med gemensamma krafter kan arbeta för allas rätt till information.
Medverkande: Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening, Christina Persson, Kungliga biblioteket, nationell samordnare för Nationell biblioteksstrategi, Anya Feltreuter, bibliotekschef Mjölby och styrelseledamot i IFLA:s Management och Marketing sektion, Catharina Isberg, bibliotekschef Helsingborg och sekreterare i IFLA:s sektion för kompetensutveckling, Torbjörn Nilsson, stadsbibliotekarie Malmö och styrelseledamot IFLA Governing Board, Ewa Stenberg, avdelningschef Malmö universitetsbibliotek och styrelseledamot i IFLA:s sektion för kompetensutveckling.
Moderator: Malin Utter, universitetsadjunkt, Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås och styrelseledamot i IFLA:s sektion för informationskompetens.
Klockan: 15.00–15.45
Efterföljande samtal kl 16.15–16.30
Arrangör: Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås
Scen: K1

Fredag 28 september:

Framtidens folkbibliotekarie i fokus
Medverkande: Johanna Hansson, ordförande Svensk biblioteksförening
Klockan: 11.00–11.45
Efterföljande samtal kl 12.15–12.30
Arrangör: Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås

Mångfaldskomplexitet och bibliotek
Medverkande: Barakat Ghebrehawariat, Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening
Klockan: 14.00–14.45
Arrangör: Forum för levande historia och Svensk biblioteksförening