Svensk biblioteksförenings ordförande Calle Nathanson och Kenya Library Associations (KLA) ordförande Dr Tirong arap Tanui har nu undertecknat samarbetsavtalet ”The next frontier” för perioden 2018–2020. Detta är en förnyelse av ett samarbete som inleddes 2013.

– Bibliotek är en internationell rörelse för information, kunskap, bildning och demokrati. Genom detta samarbete lär vi oss av varandra och bidrar till att Kenya Library Association kan stärka biblioteksväsendet i Kenya, säger Calle Nathanson, ordförande i Svensk biblioteksförening.

Samarbetet fokuserar på erfarenhetsutbyte och stöd till KLA för att bygga upp en långsiktigt hållbar verksamhet som bidrar till biblioteksutvecklingen i hela Kenya. KLAs mål är att vara den naturliga representanten för bibliotekarier, bibliotek och andra informationsspecialister gentemot myndigheter, civilsamhälle och andra intressenter i Kenya. KLA har de senaste åren utvecklat sin verksamhet och bland annat etablerat regionföreningar i hela landet, vilket ligger i linje med regeringens politik kring att regionalisera folkbiblioteksväsendet.

Under projektet sker löpande avstämningar mellan KLA och Svensk biblioteksförenings projektledare Annsofie Olsson, Malmö högskolas bibliotek, och Leif Mårtensson, Umeå kommun. Fördjupad uppföljning sker också i samband med de båda föreningarnas årsmöten i Kenya och Sverige. Svensk biblioteksförening kommer även fortsättningsvis genom resestipendier möjliggöra medlemmars deltagande vid KLAs årsmöten och konferenser.

Samarbetet genomförs i samarbete med IFLA och specifikt med programmet för BSLA – Building Strong Library Associations.

Mer information

Föreningen till Kenya för nytt samarbetsavtal – intervju med projektledaren Annsofie Olsson

Avtal The next frontier 2018–2020 (pdf, engelsk text)

Stronger together 2013–2017, final report (pdf, engelsk text)

Stöd och stipendier