Under våren 2021 blev Svensk biblioteksförening kontaktade av Berghs School of Communication, som sedan 1941 bedrivit utbildning inom kommunikation och marknadsföring. De ville samarbeta med oss kring ett uppdrag (brief) som varje år ges som första uppgift till deras heltidsstudenter.

De hade precis som många andra tagit del av rapporter om försämrad läsförståelse bland unga och sett undersökningar som visat att 50 procent av Sveriges tonåringar inte kan skilja på ett påstående och fakta. Den konkreta uppgiften som studenterna fick var att skapa ett koncept som får fler ungdomar att ta del av vad biblioteken har att erbjuda och stärker bibliotekens ställning i det moderna samhället.

– På Berghs låter vi studenterna jobba med verkliga uppdrag i undervisningen. Att tillsammans med Svensk biblioteksförening ge dem utmaningen att få 12-16 åringar att ta del av vad biblioteken har att erbjuda och stärka bibliotekets ställning i det moderna samhället, kändes som en bra uppstart på höstterminen, säger Pål Pettersson som är program director för programmet Communication Design.

Runt 170 studenter har sedan arbetat med denna uppgift i knappt tre veckor. Medarbetare från Svensk biblioteksförening har tillsammans med kursansvariga arbetat fram uppgiften, presenterat den för studenterna och sedan gett feedback under arbetets gång.

– Det var fantastiskt roligt och lärorikt. Dels att se hur snabba studenterna var på att lära sig mer om bibliotekens uppdrag, hur snabbt de läste in målgruppen och vilka urproffsiga presentationer de gjorde. Men det var också lärorikt att se hur man arbetade i en positiv och utvecklande miljö genom generositet och tillit till varandra, säger Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening.