Till nästa års Bokmässa kommer Svensk biblioteksförening att samarbeta med bland annat Bokmässan, Västra Götalandsregion, Lärarförbundet och Nordicom om MIK.

Under temanamnet Med(ie)vetenhet blir medie- och informationskunnighet ett tema på 2019 års Bokmässa. Frågor kring medie- och informationskunnighet och källkritik (MIK) är något som föreningen jobbar aktivt med.

– Svensk biblioteksförening har länge arbetat för att öka medvetenheten kring medie- och informationskunnighet. För oss är det en självklarhet att biblioteken har en viktig roll för MIK, säger Karin Linder, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening.

Den första juli 2018 förstärktes skolans styrdokument med ett tydligt uppdrag om medie- och informationskunnighet och källkritik. I augusti tillsatte regeringen en nationell utredning för att öka motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat.
Västra Götalandsregionen och Svenska Unescorådet är parallellt med Bokmässan 2019 värdar för Unesco-konferensen Global Media and Information Literacy Week. Ytterligare partners är Lärarförbundet och UR.

Målet är att nå många nyckelpersoner för att öka just medie- och informationskunnigheten samt att bibliotekarier och lärare ska få en ökad kunskap och värdefulla verktyg i sitt dagliga arbete berättar Bokmässan i ett pressmeddelande.

Nästa års Bokmässa kommer att äga rum mellan 26–29 september i Göteborg.