”On the occasion of World Intellectual Property Day 2020, we, the undersigned organizations, call on the World Intellectual Property Organization (WIPO) to take urgent action to help save our cultural heritage.” Så inleds brevet som IFLA, tillsammans med flera partnerorganisationer, har skrivit i samband med att World Intellectual Property Day inföll 26 april.

När World Intellectual Property Day i år fokuserar på innovationer för en grön framtid påminner IFLA om att inte glömma det förgångna. Genom ett öppet brev till WIPO, World Intellectual Property Organization, skriver IFLA att det är dags att gå till handling för att immaterialrättsliga lagar inte ska stå i vägen för bevarandet av kulturarv som utsätts för risker på grund av klimatförändringarna. Hittills har 155 organisationer skrivit under, bland andra Svensk biblioteksförening.

Flera faktorer påverkar kulturarvet

Utan åtgärder, skriver IFLA, riskerar kulturarvsinstitutioner att inte kunna bevara sina samlingar för framtiden. Material kan komma att gradvis förstöras, där temperaturförändringar till exempel kan leda till uppsnabbad nedbrytning av material, eller att hela institutioner står under vatten. IFLA identifierar också ökade risker för bränder och extremt väder som faktorer som kan komma att påverka kulturarvets bevarande för framtiden.

Läs hela IFLAs brev (pdf)

Signera brevet

Läs mer om IFLAs initiativ och om hur du kan signera brevet här:
Heritage cannot wait in the face of climate change (nytt fönster)

Foto: Fred Pixlab, Unsplash