Under våren arbetar föreningen intensivt med att lyfta och belysa frågor om bibliotekens roll för de olika politiska partierna. I veckan har vi träffat Vasiliki Tsouplaki från (V) i kulturutskottet.

– Vi hade ett bra möte idag där vi pratade om biblioteksfrågor och vilken nytta biblioteken gör i samhället, säger Karin Linder.

Förutom skolbibliotek lyftes också förslaget om en lag om tillträdesförbud och upphovsrättsdirektivet. Och naturligtvis den nationella biblioteksstrategin.