Inom EU har 32 procent av arbetskraften låg eller ingen digital kompetens. Detta trots att digital kompetens är allt viktigare för att kunna delta fullt ut i dagens samhälle. För att sätta ljus på frågan anordnas EU Code Week den 15-23 oktober, bland annat genom en interaktiv utställning i EU-parlamentet från organisationen Public Libraries 2020. I samband med utställningen kommer Jenny Nilsson och Lo Claesson från föreningen att träffa svenska EU-parlamentariker för att samtala med dem om bibliotekens arbete för digital delaktighet.

EU:s 65 000 folkbibliotek är den viktigaste institutionen för kompetensutveckling utanför utbildningssektorn. Biblioteken har en gedigen erfarenhet av att erbjuda människor vägledning och utrustning för att förbättra sina digitala färdigheter, inte minst inom medie- och informationskunnighet. Även om många folkbibliotek redan arbetar för att öka den digitala delaktigheten bör arbetet stärkas och stödjas så att folkbiblioteken kan göra mer framöver. Biblioteken kan också uppmuntra digital kreativitet, till exempel genom så kallade Makerspaces, för att rusta nästa generation med färdigheterna de behöver för morgondagens arbetsmarknad.

Mer om EU Code Week kan läsas här.