Svensk biblioteksförening anordnar två seminarier och deltar i ytterligare två under Almedalsveckan i år. Välkomna!

Dags att bemanna skolbiblioteken
3 juli 11:15–12:00
Joda Bar och Kök, Skeppsbron 24, Visby
Samarrangemang med DIK. Detta seminarium filmas och kommer senare under dagen att finnas tillgängligt på vår webbplats.

Enligt skollagen ska alla elever få tillgång till ett skolbibliotek, en rättighet som inte kommer  alla elever till del. Samtidigt har vi ett flertal skolbibliotek som saknar bemanning. Och vad är egentligen ett skolbibliotek utan en skolbibliotekarie? Svensk biblioteksförening och fackförbundet DIK har räknat på vad bemanningen av Sveriges skolbibliotek faktiskt skulle kosta. Den nya rapporten presenteras och diskuteras av beslutsfattare och intressenter från såväl nationell och kommunal nivå.

Medverkande:
Helen Öberg, statssekreterare, Utbildningsdepartementet
Jakob Amnér, ordförande, Sveriges elevråd – SVEA
Cecilia Brinck, vice ordf beredningen för utbildningsfrågor, SKL
Karin Linder, generalsekreterare, Svensk biblioteksförening
Anna Troberg, förbundsordförande, DIK – facket för kultur och kommunikation
Anders Sahlman, moderator, Vetenskap och Allmänhet

Om ”Dags att bemanna skolbiblioteken” på Almedalsveckans programsida (nytt fönster)

Bibliotekens roll i demokratin
4 juli 20:00–21:00
Almedalsbiblioteket, Cramérgatan  5, Visby

Biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Vilken roll kan och ska biblioteken spela? Finns det en gräns för den fria åsiktsbildningen?

Medverkande:
Johanna Hansson, projektledare/enhetschef, Almedalsbiblioteket och ordförande Svensk biblioteksförening
Christer Nylander, riksdagsledamot, gruppledare, Liberalerna
Elisabeth Åsbrink, författare och journalist
Cecilia Garme, moderator

Om ”Bibliotekens roll i demokratin” på Almedalsveckans programsida (nytt fönster)

Två andra arrangemang med representanter från Svensk biblioteksförening:

Folkbiblioteken – vad ska vi ha dem till?
Under söndagen 1 juli leder generalsekreterare Karin Linder ett seminarium som arrangeras av Högskolan i Borås:
Om ”Folkbiblioteken – vad ska vi ha dem till?” på Almedalsveckans programsida (nytt fönster)

Vart är biblioteken på väg?
Under måndagen 2 juli deltar föreningens ordförande Johanna Hansson i Uppsala universitetsbiblioteks samtal om bibliotekens framtid, med utgångspunkt i utkastet till en nationell biblioteksstrategi:
Om ”Vart är biblioteken på väg?” på Almedalsveckans programsida  (nytt fönster)