Under gårdagen hölls IFLA General Assembly, med flera glädjande nyheter för Svensk biblioteksförening.

IFLA General Assembly hölls igår i Haag, Nederländerna, med bara ett fåtal personer på plats. Övriga medlemmar kunde ta del av mötet digitalt. Mötet leddes av Barbara Lison, IFLAs President-elect, tillsammans med Gerald Leitner, IFLA Secretary General.

Mötet går att se i efterhand via länken som du hittar i slutet av den här artikeln.

Framgångsrik motion från Sverige och Norge

Svensk biblioteksförening, tillsammans med Norsk Bibliotekforening, lämnade i våras in en motion till IFLAs årsmöte, med förslag om ändrade organisationsformer för den årliga konferensen WLIC. Motionen går ut på att föreningarna vill att IFLA:s styrelse ska utreda alternativa och hållbara sätt att hålla WLIC i framtiden. Detta genom att minska antalet fysiska konferenser till en traditionellt anordnad kongress vart tredje år. Och att WLIC i vanliga fall organiseras som virtuellt sammanlänkade lokala konferenser. Under gårdagens möte röstades motionen igenom:
– IFLA Governing Board kommer nu att arbeta med förändrade möten för att minska utsläppen av koldioxid. Det kan dock ta några år innan förändringen slår igenom eftersom kongresserna bokas flera år i förväg, och det är en komplex struktur med finansiering och flera andra aspekter att ta hänsyn till. Men det är glädjande att så många ställde sig bakom förslaget, säger Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening.

Se inslaget om motionen, inklusive Karin Linders presentation, vid 1:32:18 i sändningen.

Medalj till Inga Lundén

Under mötet hyllades Inga Lundén, som är en av årets mottagare av IFLA Medal för sitt starka internationella engagemang. Inga Lundén satt i IFLAs Governing Board 2011–2015, var stadsbibliotekarie i Stockholm 2000–2015, och ordförande i Svensk biblioteksförening 2009–2014, bland mycket annat. Se inslaget med fina hyllningar från IFLA och tacktal från Inga Lundén vid 1:05:23 in i sändningen.