Nu är föreningens nya styrelse vald, och vi presenterar de två nya ledamöterna. Två ledamöter avgår, och tackas för sina insatser: Helena Kettner Rudberg och Eleonor Grenholm.

Årsmötet valde följande nya styrelseledamöter:

Jenny Lindberg, Universitetslektor, Högskolan i Borås.
Bibliotekshögskolan har varit Jennys arbetsplats i närmare tjugo års tid och idag arbetar hon med både undervisning och forskning inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga området. Hennes undervisning sker främst inom Bibliotekarieprogrammet men även inom master- och forskarutbildningen. I forskningen intresserar hon sig företrädesvis för professionsnära frågor, bland annat rörande kompetens, olika bibliotekstjänster och digitaliseringens konsekvenser för biblioteksfältet. Frågor Jenny gärna skulle vilja arbeta med för Svensk biblioteksförening under de närmaste åren är bibliotekens demokratiska uppdrag (med fokus på olika aspekter av tillgänglighet och användarcentrerat arbete) samt professions-, kompetens- och rekryteringsfrågor (med fokus på en stärkt och dynamisk relation mellan akademin och bibliotekssektorn) – centrala komponenter i en hållbar professionsutveckling.

Daniel Forsman, stadsbibliotekarie i Stockholm.
Daniel Forsman är stadsbibliotekarie i Stockholm sedan 2018. Före det var han prefekt och bibliotekschef vid Chalmers. Daniel har tidigare varit med i Svensk biblioteksförenings styrelse 2010-2011. Som ämnes- och systembibliotekarie har han bland annat arbetat med utveckling och implementering av digitala tjänster och system för informationsförsörjning och vetenskaplig kommunikation. Att arbeta med förändringsprocesser utifrån användarnas beteenden och drivkrafter har hela tiden varit en naturlig del av utvecklingen liksom att använda agila principer för att organisera arbetet. I sin roll som ansvarig för biblioteksverksamheten vid ett lärosäte och i en kommun har förändringsledning och transformativa processer kommit att bli ett allt större fokus. Bibliotekens roll i samhället och för sina huvudmän är i förändring, nya ekosystem växer fram och det gäller att finna sin position och omvärdera sina partners. Daniels fokus i arbetet med Svensk biblioteksförening är att bidra till den strategiska utvecklingen och förflyttning som är nödvändig för att föreningen skall behålla sin relevans. För det kan det krävas viss disruption.

Styrelsen 2021–2022 består av:

Ordförande
Johanna Hansson
Biträdande överbibliotekarie, Uppsala universitetsbibliotek

Ordinarie ledamöter
Lisa Petersen (Förste vice ordförande)
Bibliotekschef, Mälardalens högskola

Leif Mårtensson (Andre vice ordförande)
Ledningskoordinator, Kulturförvaltningen i Umeå

Pelle Snickars
Professor, Umeå universitet

Malin Ögland
Universitetsadjunkt, Högskolan i Borås

Eva-Maria Häusner
Enhetschef, Kungliga biblioteket

Jonas Holm
Senior associate, Advokatfirma DLA Piper Sweden KB

Abdullatif Haj Mohammad
Bibliotekspedagog, Sundsvall

Nick Johnson Jones
Konst- och bibliotekschef, Huddinge

Jenny Lindberg
Universitetslektor, Högskolan i Borås

Daniel Forsman
Stadsbibliotekarie i Stockholm

Fotomontage, uppifrån till vänster: Jenny Lindberg, Jonas Holm, Daniel Forsman, Nick Johnson Jones, Leif Mårtensson, Lisa Petersen, Abdullatif Haj Mohammad, Johanna Hansson, Eva-Maria Häusner, Pelle Snickars och Malin Ögland.