Nu är föreningens nya styrelse vald, och vi presenterar nya ordförande, fyra nya ledamöter samt en omvald ledamot. Fyra ledamöter avgår, och tackas för sina insatser: Lisa PetersenPelle Snickars, Jonas Holm och Abdullatif Haj Mohammad. Vi tackar även Johanna Hansson för sin tid som ordförande.

Årsmötet valde Helene Öberg som ny ordförande:

Helene Öberg, ordförande

Idag driver Helene egen verksamhet med konsulttjänster inom verksamhetsutveckling och opinionsbildning. Helene var tidigare statssekreterare hos kulturminister Amanda Lind. Hennes sakpolitiska ansvarsområden var kultur, idrott, ungdom, demokrati, mediefrågor, civilsamhälle, trossamfund och nationella minoriteter. Som statssekreterare på kulturdepartementet jobbade Helene med biblioteksstrategin, bemannade skolbibliotek, biblioteksersättningen och tillträdesfrågan.

Helene har också varit statssekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin, med ansvar för förskola, grundskola och Unesco, samt var samordnande statssekreterare. Som statssekreterare på utbildningsdepartementet var hon med och arbetade fram direktiv till Läsdelegationen.

Se vårt samtal med henne här, öppnas i nytt fönster!

Nya ledamöter

Brit Stakston, journalist och mediestrateg, Stockholm.

Brit Stakston är mediestrateg, författare och folkbildare med särskilt fokus på digitalisering och demokrati samt medieutvecklingen i stort. Hon arbetar även som kulturjournalist hos reportagesajten Blankspot och har lång erfarenhet av såväl folkbildning som styrelsearbete.

Catharina Isbergbibliotekschef, Helsingborgs stadsbibliotek.

Sedan 2013 arbetar Catharina Isberg som bibliotekschef för Helsingborgs stadsbibliotek. Dessförinnan var hon biträdande överbibliotekarie och bibliotekschef vid Sveriges Lantbruksuniversitet i tio år. Sedan 2011 har Catharina varit aktiv i IFLA (International Federation of Library Associations) och bland annat varit divisionsordförande och suttit i IFLA:s styrelse. Catharina var med och startade Expertnätverket för folkbibliotekschefer. Hon har lång erfarenhet av föreningsarbete och olika styrelser från exempelvis högskolesektorn, idrottsrörelsen och Svensk Förening för Informationsspecialister.

Peter Björkmansamordnare, Regionbibliotek Västernorrland.

Peter Björkman har lång erfarenhet som bibliotekarie. Han har även arbetat som folkhögskolelärare och handläggare på Kulturrådet. Inom Svensk biblioteksförening har Peter varit engagerad i styrelsen för Regionförening Stockholm, Uppsala och Gotland. Han har haft en aktiv roll i de arbetsgrupper som etablerat Expertnätverket för, med och om nationella minoriteter och urfolket samerna, samt Expertnätverket för bibliotekens arbete med mångspråk och nyanlända. Peter är engagerad i IFLA som medlem i kommittén för Public Library Section.

Rebecca Bachmannbibliotekschef, Södersjukhuset, Stockholm

Rebecca Bachmann arbetar idag som chef för Södersjukhusets bibliotek. Rebecca har en lång erfarenhet av olika biblioteksverksamheter och inriktningar, bland annat som bibliotekschef för Lidingö stadsbibliotek samt utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm. Hon har också varit ordförande i föreningen Sveriges Sjukhusbibliotekschefer. Inom föreningen har Rebecca har aktiv i ett flertal nätverk nu senast i expertnätverket för bibliotekens roll i totalförsvaret. Under de senaste åren har hon även arbetat med ledarskapsfrågor och utbildat och handlett chefer inom Region Stockholms alla verksamhetsområden.

Daniel Forsman, stadsbibliotekarie för Stockholms stadsbibliotek (omvald)

Han har tidigare varit prefekt och bibliotekschef vid Chalmers och har särskild kompetens inom digitalisering. Daniel är van vid att driva utvecklings- och förändringsarbete utifrån målgruppens behov och har god förståelse för behov strategi, taktik och praktik i förhållande till långsamma och snabba krav på förändring. Daniels vilja, drivkraft och ambition är att stärka föreningens förmåga att göra skillnad för sina medlemmar. Han har varit föreningsaktiv sedan barnsben och haft flera olika roller inom olika föreningar på lokal nivå till internationell förbundsnivå.

En mer omfattande presentation av ledamöterna finns i årsmöteshandlingarna.

Fotomontage, uppifrån till vänster: Jenny Lindberg, Peter Björkman, Daniel Forsman,Nick Johnson Jones, Leif Mårtensson, Catharina Isberg, Rebecca Bachmann, Brit Stakston, Eva-Maria Häusner, Helene Öberg och Malin Ögland.