Nu är föreningens nya styrelse vald, och vi presenterar de fyra nya ledamöterna. Tre ledamöter avgår, och tackas för sina insatser: Anja Dahlstedt, Lo Claesson och Jens Thorhauge.

Årsmötet valde följande nya styrelseledamöter:

Jonas Holm, senior associate, MarLaw AB
Specialiserad inom affärsjuridik, immaterialrätt, dataskydd, tvistelösning och förvaltningsrätt.  I flera år har han varit verksam som jurist vid Stockholms universitetsbibliotek, som ordförande i LIBERs juristarbetsgrupp, med utbildningsuppdrag för landets högskole- och stadsbibliotek, utredningsuppdrag för Kungliga biblioteket samt som juridisk expert i utredningen av den nationella biblioteksstrategin. Jonas har skrivit författningskommentarer till upphovsrättslagen. Han har också arbetat med biblioteksrelaterad lagstiftning vid Regeringskansliet.

Eleonor Grenholm, samordnare, Digitalt först
Bibliotekarie och beteendevetare med anställning vid Biblioteksutveckling Region Uppsala. 2018–2020 har hon uppdraget att vara samordnare av de regionala biblioteksverksamheterna inom det nationella projektet Digitalt först med användaren i fokus. Eleonor har länge jobbat med kompetens- och verksamhetsutveckling, primärt utifrån förändrade behov och möjligheter i och med samhällets digitalisering. Hon har ett stort kontaktnät inom och utanför biblioteksväsendet.

Abdullatif Haj Mohammad, bibliotekspedagog, Sundsvall
Bor i Sundsvall sedan 2013, där han arbetar som bibliotekspedagog på stadsbiblioteket med digital verksamhet och Digidelcenter, samt med integration och delaktighet. Abdullatif kommer ursprungligen från Syrien och är journalist och har bl a arbetat som mellanösternkorrespondent på Al-Arab news weekly (London) och som chefredaktör för Öresundspuls, en medieplattform på arabiska och svenska. Han har ett stort intresse och är aktiv inom arabisk litteratur och film. Abdullatif sitter också i styrelsen för föreningen Scen Sundsvall.

Nick Johnson Jones, konst- och bibliotekschef, Huddinge
Är inne på sitt artonde år som chef, och har även arbetat i kommunerna Botkyrka och Nacka. Nick är en van föreläsare och skribent, som kombinerar teori och erfarenhet från det praktiska arbetet för att belysa samhällsutmaningar på jämlikhetsområdet. Ofta med ett tydligt avstamp i folkbiblioteket. De senaste åren har fokus legat på frågor rörande kvalitet och uppföljning inom offentlig sektor. 2019 mottog Nick Bengt Hjelmqvists pris som utdelas av Svensk biblioteksförening. Nick har genom åren har haft flera olika engagemang i föreningsliv, både som ledare och som aktiv i styrelser.

Styrelsen 2020–2021 består av:

Ordförande
Johanna Hansson
Biträdande överbibliotekarie, Uppsala universitetsbibliotek

Ordinarie ledamöter
Pelle Snickars
Professor, Umeå universitet

Lisa Petersen
Bibliotekschef, Mälardalens högskola

Helena Kettner Rudberg
Bibliotekschef, Karolinska Universitetssjukhuset

Malin Ögland
Universitetsadjunkt, Högskolan i Borås

Eva-Maria Häusner
Tf enhetschef, Kungliga biblioteket

Leif Mårtensson
Ledningskoordinator, Kulturförvaltningen i Umeå

Jonas Holm
Senior associate, MarLaw AB

Eleonor Grenholm
Samordnare, Digitalt först

Abdullatif Haj Mohammad
Bibliotekspedagog, Sundsvall

Nick Johnson Jones
Konst- och bibliotekschef, Huddinge

Fotomontage, uppifrån till vänster: Helena Kettner Rudberg, Jonas Holm, Eleonor Grenholm, Nick Johnson Jones, Leif Mårtensson, Lisa Petersen, Abdullatif Haj Mohammad, Johanna Hansson, Eva-Maria Häusner, Pelle Snickars och Malin Ögland.