Svensk biblioteksförening bedriver ett omfattande påverkansarbete vilket fortsätter med oförändrad intensitet efter valet i september. Detta arbete består bland annat av möten med ny- och omvalda beslutsfattare på nationell och lokal nivå. Syftet är inte bara att föra fram vad föreningen står för, utan också att kartlägga processer och förstå syfte och intentioner bakom formuleringar i dokument som regeringsförklaring, budgetförslag, med mera.

På så sätt är vi bättre förberedda när det blir skarpt läge. Genom att ha löpande kontakt med beslutsfattare under utredning kan vi också förse dem med underlag och argument och förhoppningsvis stoppa dåliga beslut. Mycket av detta arbete sker av naturliga skäl i enskilda möten med företrädare på olika nivåer.

Vi fortsätter också vår externa opinionsbildning, ofta tillsammans med andra organisationer där vi för fram viktiga sakfrågor för biblioteken, bibliotekarierna och användarna. Exempel på detta är Sverige behöver fler bibliotekarierSpråksvaga barn hjälps inte av att bli utpekade utan av att läsa mer och En statlig kanon hör inte hemma i en demokrati.

Den senaste tiden har delar av Tidö-avtalet diskuterats flitigt av bibliotekarier och många har riktat stark kritik mot de formuleringar som finns om informationsutbyte och anmälningsplikt för myndigheter som kommer i kontakt med personer utan uppehållstillstånd. Det är uppenbart att dessa formuleringar, OM de omsätts i skarpa förslag, skulle vara ett stort ingrepp i bibliotekens verksamhet. De skulle inte bara strida mot intentionerna i bibliotekslagen men också mot flera av de internationella biblioteksmanifesten. Föreningens medlemmar kan lita på att vi kommer fortsätta stå upp för allas rätt till bibliotek och markera hårt om vi ser konkreta förslag på att denna rätt är hotad. Detta är i linje med hur vi arbetat de senaste åren, där vi vid flera tillfällen tydligt markerat mot beslut som vi menar strider mot bibliotekslagen, främst på lokal nivå.

Jag vet att detta är frågor som engagerar och jag tar gärna emot dina synpunkter kring dem, hör av dig om du vill diskutera!

Karin Linder
Generalsekreterare Svensk biblioteksförening