Författarförbundet avslutar nu sin kampanj kring bibliotek med rapporten ”Rusta biblioteken för det demokratiska uppdraget – 10 förslag från Sveriges Författarförbund”.

Under 2020 har Sveriges Författarförbund arbetat med kampanjen ”Rusta biblioteken för det demokratiska uppdraget”. Nu har de kommit med sin slutrapport. Bland annat skriver de att varje kommun bör betrakta folkbiblioteken som demokratins hus och leva upp till bibliotekslagens tydliga formuleringar. Författarförbundet föreslår också att skolbiblioteken bemannas av utbildad personal och att Sverige inrättar ett nationellt museum för litteratur, bibliotek och läsning.

– Vi välkomnar Författarförbundets rapport och ser fram emot ett fortsatt konstruktivt samarbete för att stärka landets bibliotek, säger Karin Linder, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening.

Läs författarförbundets slutrapport:
Rusta biblioteken för det demokratiska uppdraget – 10 förslag från Sveriges Författarförbund (pdf)