Under Branschdagarna 2021 intervjuade Isobel Hadley-Kamptz författaren Sofia Näsström utifrån hennes bok ”Demokrati. En liten bok om en stor sak”.

Sofia Näsström är författare och professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet, med särskild inriktning mot politisk teori.

– Demokratin är på tillbakagång i många länder så det finns skäl till oro och jag tror att det är uppgivenheten som är det största hotet mot demokratin, mer än vad högerauktoritära populister är, säger Sofia Näsström.

Sofia Näsström menar att vi inte längre tror på politiken, vi tror att det inte spelar någon roll vad vi gör.

– Vi har alltid genomgått kriser, och då har demokratin alltid stått för hopp och förhoppningar inför framtiden, men det har vi förlorat idag. Alltså tron på att vi kan förändra politiken, säger Sofia Näsström.

Sofia Näsström menar också att det handlar om att politiken har blivit global, att det finns frågor, såsom klimatet, som våra lokala politiker inte har makt att påverka på det sätt som man vill. Det här säger hon kan spä på politikerförakt och i värsta fall kan det spä på en känsla att demokratin är svag.

– Demokratin är ett bygge som bärs upp av oss medborgare, och vi måste prata om hur vi behandlar och ser varandra i samhället och vilken politik som uppmuntrar att se varandra som jämlikar, säger Sofia Näsström.

Sofia Näsström menar att demokratin inte är en progression som går av sig självt utan det måste vi kämpa för under en lång tid för att till exempel få rösträtt.

Foto: Axel Öberg