Enligt regeringens propositionsförteckning för våren 2024 skulle det idag 4 juni komma en proposition om Stärkta skolbibliotek. Men tyvärr har det inte kommit någon.

Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Silvia Ernhagen kommenterar:

– Det är med förvåning vi ser att regeringen inte har kommit med en proposition idag. Vi undrar naturligtvis om orsaken och hoppas att det bara handlar om en kortare fördröjning. Förtydligandet i skollagen och den därmed sammanhängande satsningen på skolbibliotek är av största vikt för att Sveriges elever ska få en likvärdig utbildning, inte minst när det gäller läsutveckling och medie- och informationskunnighet.

Föreningen har varit i kontakt med sakkunnig tjänsteman hos skolministern som svarar att frågan fortsatt bereds men att planen om ny lagstiftning på plats 2025, som de tidigare kommunicerat, ligger fast.