Idag, den 16 maj, presenterade Skolverket resultaten från PIRLS 2021, en internationell studie som undersöker läsförmåga och attityder till läsning i ett sextiotal länder i årskurs fyra. Resultaten för Sverige visar sammantaget att läsförståelsen försämrats sedan 2016.

Skillnaden mellan olika elevgrupper och skolor har ökat, resultaten har också försämrats för resurssvaga elever. Förutom socioekonomisk bakgrund spelar även skolans resurser en stor roll för elevernas läsförmåga och intresse för att läsa.

– För oss är det tydligt att alla elever behöver bättre stöd för att höja sin läsförmåga och öka viljan att läsa. Ett effektivt sätt att göra det är att se till att alla skolor har ett riktigt skolbibliotek med en utbildad skolbibliotekarie. Vi förväntar oss därför att regeringen snarast lägger ett lagförslag om bemannade skolbibliotek i enlighet med utredningen ”Skolbibliotek för bildning och utbildning” (SOU 2021:3) på riksdagens bord. Svenska elever kan inte längre vänta på beslutsfattarnas senfärdighet, säger Björn Orring, t.f. generalsekreterare för Svensk biblioteksförening.

Här kan du läsa hela undersökningen, länk öppnas i nytt fönster!