I höst arrangerar föreningen tillsammans med Umeå universitet och Högskolan i Borås konferensen Mötesplats Profession – Forskning. Nu söker vi dig som vill delta med en presentation under konferensen. Vi har pratat med två av deltagarna från 2018 års konferens för att höra vad som hänt i det projekt de presenterade – Forskarnas galleri.

Forskarnas galleri startade som ett projekt vid Malmö universitetsbibliotek i slutet av 2016. Syftet var att testa nya former för forskningskommunikation genom utställningar i universitetets mest tillgängliga rum – biblioteket. En del i det var också att utforska en ny roll för bibliotekarier som utställningskuratorer. Inom ramen för projektet har det också tagits fram en utställningsmodell i fem steg, för att underlätta utställningsproduktion.

Två av dem som skrev bidraget till konferensen var bibliotekarierna Annsofie Olsson och Lotti Dorthé.

Hur upplevde ni att presentera ert projekt under Mötesplats Profession – Forskning?
– Det var jätteintressant att höra om andra projekt och att få möjlighet att berätta om vårt. Vi uppskattade även möjligheten att träffa andra bibliotekarier och utbyta idéer och knyta nya kontakter.

”Biblioteket ses nu som en samarbetspartner”

Mycket har hänt sedan starten av projektet, och galleriet är nu en permanent del i universitetsbibliotekets verksamhet.
– Sedan Forskarnas galleri startade har vi samarbetat med cirka 40 forskare och producerat sju utställningar. Intresset för att samarbeta med oss och göra utställningar har ökat stort, och biblioteket ses nu som en samarbetspartner även i andra sammanhang. Vi har hållit workshops på Linköpings universitet och Mittuniversitet om att producera utställningar, vi har presenterat Forskarnas Galleri på vetenskapsfestivalen Göteborg och på IFLAs förkonferens i Zagreb. Vi har skrivit ett kapitel till en antologi och skrivit två artiklar, en i Revy och en JEAHIL. Vi har bildat nätverk med andra forskningsbibliotek som är intresserade av forskningskommunikation genom utställningar och har haft en träff i Linköping under hösten 2019. Vi har sökt och fått medel två gånger från Stiftelsen Sten K Johnson för att utveckla vårt koncept. Vi har även en ansökan inne just nu som vi ännu inte fått svar på, säger Annsofie Olsson och Lotti Dorthé.

 Vad skulle ni vilja höra för presentationer under årets mötesplatskonferens?
– Vi skulle gärna höra om saker som man upplever fungerat bra under corona, det vill säga vad kommer man fortsätta göra och vad kommer man inte ta upp igen, när allt återgår till det ”normala”? Vi skulle gärna också höra någon som skapat bra digitala upplevelser för biblioteksbesökare. Till exempel olika arrangemang, evenemang och utställningar. Kanske har någon hunnit undersöka hur studenterna upplevt det digitala biblioteket, eller hur det funkat när man inte kunnat ta sig till det fysiska biblioteket?

Bild från utställningen ”People have the power” från hösten 2018, om Internet of Things. Foto: Malmö universitetsbibliotek