Cecilia Gärdén från Högskolan i Borås har fått i uppdrag av sekretariatet för den nationella biblioteksstrategin att skriva en rapport om skolbibliotekens roll för elevers lärande. Under ett seminarium på Biblioteksdagarna i Växjö i maj kommer hon att berätta om rapporten.

– Jag har gått igenom över hundra texter publicerade mellan 2010 och 2015 och vid seminariet kommer deltagarna att få en sammanfattning av de viktigaste resultaten, säger Cecilia.

Under seminariet kommer hon även att ta upp vad som egentligen undersöks i skolbiblioteksforskning, vad den stora mängd uppsatser som handlar om skolbibliotek säger och vad vi vet om kopplingen mellan elevprestationer och skolbibliotek.

– Biblioteksdagarna är ett bra forum för utbyte mellan forskningspraktik och bibliotekspraktik och jag tycker därför att det är väldigt värdefullt att vara med. Jag hoppas att deltagarna får med sig både svar och nya frågor att arbeta vidare med från seminariet, säger Cecilia.

Till programmet

Till anmälan