Utredningen för en nationell biblioteksstrategi har släppt sitt första konkreta förslag, en satsning på ökad digital delaktighet. Digitalt först med användaren i fokus föreslås omfatta 25 miljoner kronor per år under tre år, pengar som ska gå till digital kompetenshöjning i hela Sverige. Förslaget är utarbetat i samarbete med de regionala biblioteksverksamheterna.

-Det finns en växande digital klyfta i Sverige vilket leder till utanförskap för alla som inte kan utnyttja digitaliseringens möjligheter. Det behövs en nationell MIK-reform och folkbiblioteken gör redan idag viktiga insatser på det här området. Därför välkomnar jag förslaget och hoppas att det leder till mer diskussion om folkbibliotekens förutsättningar att arbeta med digital delaktighet säger Calle Nathanson, ordförande i Svensk biblioteksförening.

-Samtidigt är det viktigt att biblioteken ges långsiktigt stabila förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag utifrån bibliotekslagen. Den nationella biblioteksstrategin måste ge svar på frågor om långsiktiga mål, strategier och finansiering för hela biblioteksväsendet säger Calle Nathanson.

Här kan du läsa hela förslaget från utredningen, öppnas i nytt fönster.