Regeringens utredare Linda Zachrison har nu överlämnat sin utredning Från kris till kraft. Återstart för kulturen till kulturminister Amanda Lind. I utredningen lyfts flera områden av stort intresse för det allmänna biblioteksväsendet.

– Utredningen lyfter flera saker som är angelägna för bibliotekens förmåga att vara relevanta i en digital värld. Vi har återkommande pekat på behovet av en nationell biblioteksstrategi och vi förutsätter att utredningens förslag beaktas i det som kulturminister Amanda Lind utlovat till slutet av 2021 säger Karin Linder, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening.

  • Den snabba utvecklingen av utlån av e-böcker riskerar att skapa en ojämlik tillgång och en snabb kostnadsökning för landets bibliotek. Utredningen föreslår därför en utredning som får i uppgift att ta fram formerna för en nationell samordning av bibliotekens utlån av e-böcker.
  • Digitaliseringen påverkar även konstnärspolitiken eftersom biblioteksersättningen inte utgår för e-medier och ljudböcker tar en allt större del av bokmarknaden. Utredningen föreslår att detta utreds inom ramen för ovan nämnda utredning av e-böcker.
  • Behoven av digitalisering inom ABM-sektorn är omfattande och Sverige som helhet har hamnat på efterkälken. Utredningen föreslår därför en samlad satsning under kommande år som samordnas av Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Kungliga biblioteket.

Här kan du läsa hela utredningen Från kris till kraft. Återstart för kulturen (SOU 2021:77)