Jönköpings bibliotek förbereder sig inför EU-valet 2024 genom att uppmärksamma demokrati på biblioteken i kommunen.

Under våren har biblioteket haft flera evenemang med tema demokrati i hopp om att fler ska bli intresserade, läsa på om valet och välja att rösta.

– Förtroendet för det demokratiska systemet sjunker i stora delar av de demokratiska länderna och särskilt bland yngre, det är dessutom ett faktum att EU-valet inte skapar samma engagemang. Därför ville vi sprida information och skapa intresse för såväl det stundande valet som för demokratin generellt, säger Hugo Ranerås som är demokratiutvecklare på Kultur- och fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun.

Kultur- och fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun har ambitionen att uppmuntra fler att rösta i EU-valet.

– Biblioteken har ju ett lagstadgat uppdrag att verka för det demokratiska samhällets utveckling, så det kändes självklart att vi skulle satsa på demokrati både på kort och lång sikt, säger Ranerås.

Arrangemang med tema demokrati

Under våren har biblioteket arrangerat panelsamtal, affischerat, ordnat quiz och bokskyltning. De har också skapat en poesisatsning kallad ”poesi för demokrati” som har varit både en tävling på Instagram där följare kunnat skicka in dikter, men också poesiläsningar med framstående spoken word-poeter. Just poesitävlingar på Instagram har biblioteket haft förut och för dem är det ett sätt att ta upp ett tema de tycker är viktigt, uppmuntra andra att interagera och försöka nå en ung målgrupp.

– Som bibliotek har vi ju ett uppdrag att vara en plats för folkbildning och demokrati och nu när det är EU-val och våra bibliotek är vallokaler ville vi uppmärksamma temat lite extra. Det är viktigt att prata om vad demokrati är och att man inte ska ta den för given. Under våren har vi haft flera aktiviteter med demokratitema på biblioteken, säger Maria Friedner som är samordnare för kommunikation på biblioteken i Jönköping.

Med tävlingen ville biblioteket sätta lite extra ljus på demokratifrågor och göra något som kändes kul.

– Vi gillar poesi! Det är också en form av litteratur som passar bra på sociala medier eftersom den har ett kort format. Vi har också haft ett poesitema som vi kallat ”poesi för demokrati” där vi bland annat har haft poesi-workshops bland annat. Så tävlingen var en del av ett större program, säger Friedner.

 

Utmaningar

De flesta reaktionerna har varit positiva både för de olika aktiviteterna men också för själva temat.

– Många ser att vårt demokratiska system är under hård press och tycker det är bra att vi värnar om det. Vi har fått in en del dikter i poesi-för-demokrati-tävlingen och har märkt intresse från kommuninnevånarna för våra panelsamtal, säger Ranerås.

Det har dock visat sig att det inte är helt okomplicerat att ordna panelsamtal om EU. Biblioteket ville först bjuda in experter och intresseorganisationer som är specialiserade på olika områden inom EU:s politik, men det var inte helt lätt att hitta personer som både hade kunskap, tid och intresse.

– Tyvärr verkar det som att EU-valet faktiskt röner ett något bristfälligt intresse även från de som vi kan tycka borde vara som mest engagerade. I viss mån har vi märkt att det också finns en oro för konfrontationer som vi inte märkt av lika tydligt tidigare, polariseringen i samhället gör att vi måste jobba mer med trygghetsskapande åtgärder – såväl för det fysiska som mentala rummet, säger Ranerås.

Foto: Eva-Lena Niklasson.