Efter att EU-parlamentet i september slog fast sin position kring upphovsrättsdirektivet har de suttit i förhandlingar med ministerrådet och EU-kommissionen om det slutliga förslaget, en så kallad trilog. Målet var att vara färdiga innan årsskiftet, men eftersom parterna inte är överens sker nya förhandlingar i januari.

En omröstning i EU-parlamentet om det slutliga förslaget kommer tidigast att ske i februari. Medlemsstaterna ska sedan implementera den nya lagstiftningen inom en bestämd tidsperiod.

Knäckfrågorna i förhandlingarna är det utökade upphovsrättsliga skyddet för nyhetsartiklar uppladdningsfilter, samt omfattningen av undantagen för text- och datautvinning, utbildning och digitalisering av kulturarvsmaterial för bevarandeändamål.

Förhandlingsläget är svårt att bedöma och det finns en risk att förhandlingarna kör fast och att förslaget i sin helhet faller. Eftersom det ändå finns flera positiva delar vore det mycket olyckligt om arbetet med en välbehövlig modernisering av den europeiska upphovsrätten skulle behöva startas om från början. Svensk biblioteksförening fortsätter att vara aktiva i frågan, inte minst genom våra medlemskap i IFLA, EBLIDA och LIBER.

Här kan du läsa mer, öppnas i nytt fönster! 

Foto: Pixabay