Save the date + call for posters: Stockholms UB, Uppsala UB och KB planerar i samverkan med Svensk biblioteksförening en nationell förvärvskonferens till den 1 juni – ”Förvärv i en föränderlig tid”.

Konferensen vänder sig i första hand till universitets- och högskolebibliotek samt specialbibliotek och kommer att ta upp aktuella frågor inom förvärv och samlingsuppbyggnad. Detaljerat program och anmälan kommer senare, men boka redan nu in datumet i din kalender!

Dagen kommer även att innehålla en postersession med ”one-minute-madness”-presentationer – så passa på att berätta för kollegor om vad ni gör! Händer det något spännande på ert bibliotek som rör förvärv? Har ni testat något nytt eller förbättrat era arbetssätt?

Vi välkomnar postrar om t.ex. nya inköpsmetoder, förvärvsplanering, arbetssätt och utvärdering. Skicka in en beskrivning av er posteridé, ca en halv A4, senast fredag den 17 mars (den färdiga postern lämnas senare).

Maila idén till media@sub.su.se med ämnesraden ”Poster förvärvskonferens”.