Under Almedalsveckan kommer Svensk biblioteksförening att hålla i ett panelsamtal tillsammans med Läromedelsförfattarna och Sveriges Författarförbund där paneldeltagarna bland annat kommer att försöka svara på vad som händer med skolbiblioteks- och läromedelsutredningarna efter valet. Vi har pratat med Grethe Rottböll, ordförande hos Sveriges Författarförbund, som deltar i panelsamtalet.

Varför är ni med och arrangerar panelsamtalet?
– Det är tungt när tre starka organisationer går ut tillsammans som vi gör. Samarbeten är viktiga för att väcka uppmärksamhet sprida och få igenom sina frågor.

Vilken eller vilka anser du är de främsta åtgärderna för att skapa likvärdig tillgång till – skolbibliotek och läromedel?
– När det gäller läromedel är det bäst att läromedelsförfattarna svarar. Men vad gäller skolbiblioteken skulle det kanske behövas att man skrev in i skollagen att alla skolor ska ha tillgång till skolbibliotek med utbildad bibliotekspersonal. Det behöver bli tvingande.

Vad hoppas du på för förändringar för att förbättra tillgången till skolbibliotek och läromedel efter valet?
– Jag hoppas att man tar de två utredningar Gustav Fridolin lagt ner så stort arbete på på allvar, vilket borde vara självklart med tanke på att jag inte hört någon ifrågasätta dem, och ser till att beslut och genomförande av förslagen följer i närtid.

Vad hoppas ni på få för respons från de andra parterna i panelen?
– Ansvar är nyckelordet här. Frågan skyfflas hit och dit och ingen anser sig vara ansvarig. Både kulturpolitiker och politiker inom utbildning måste kunna samarbeta här. Kan man samarbeta över partigränser kan man göra det över områdesgränser likväl.