Pelle Amberntsson är utredare och arbetar på Myndigheten för kulturanalys i Göteborg. Under Biblioteksdagarna i maj kommer han under programpunkten ”Politikens gränser – när gäller armlängds avstånd?”, som är ett valbart spår, prata om bland annat hur stark principen om armlängds avstånd egentligen är.

– Det känns roligt. Jag ser mycket framemot konferensen. Temat för konferensen känns mycket aktuellt och viktigt.

Du ska ju bland annat prata om armlängds avstånd, varför är det viktigt att prata om det?
– Armlängds avstånd och konstnärlig frihet diskuteras mycket idag i kulturpolitiska sammanhang. Nästan alla ställer sig bakom dessa idéer, men det ibland är det kanske inte alldeles tydligt vad olika aktörer menar och om de menar samma sak när de pratar om exempelvis armlängds avstånd. Jag tror det är viktigt att då prata om tankarna bakom dessa idéer och varför de anses så viktiga.

Varför ska man komma och lyssna på din föreläsning?
– Är man intresserad av frågor kring konstens och kulturens frihet och hur man kan se på kulturpolitikens roll för att värna denna frihet tycker jag man ska komma och lyssna.

Vad är det viktigaste du vill att deltagarna ska ta med sig efter att ha lyssnat på dig?
– Förhoppningsvis en viss förståelse för att frågor kring konstnärlig frihet, armlängds avstånd och politisk styrning är komplicerade, men också en viss insikt om var gränserna mellan politik och kulturella verksamheter bör dras om man vill värna konstens och kulturens frihet.

Foto: Beatrice Törnros.