Den internationella biblioteksvärlden välkomnar beskedet från generaladvokaten vid EU-domstolen inför avgörandet av ett fall där den holländska biblioteksföreningen är i strid med holländska upphovsrättshavare. Frågan handlar om e-böcker ska jämställas med traditionella böcker vid utlåning eller inte. Fallet har viktig principiell betydelse för bibliotekssektorn inom hela EU.

Generaladvokaten har nu lämnat sina synpunkter inför domstolens avgörande och denne menar att utlåning av e-böcker är jämförbart med utlåning av tryckta böcker. EBLIDA och IFLA ser detta som en framgång för bibliotekssektorn och möjligheterna för bibliotek att framöver  kunna låna ut media i flera format.

Jukka Relander, President i EBLIDA, kommenterar utlåtandet så här: ”EBLIDA will continue to advocate for the right to e-read, ensuring the same rights for the same content in whatever format, to the benefit of European citizens.”

Här kan du läsa kommentarerna från EBLIDA och IFLA på engelska (pdf), öppnas i nytt fönster.