Under Branschdagarna fick vi lyssna på författaren och akademikern Camilla Mehlsen när hon talade utifrån sin senaste bok ”Homo futura”, i vilken hon beskriver sju viktiga kompetenser – sju K.

– Vi befinner oss i den fjärde industriella revolutionen just nu, det är en ny tid för oss människor och den nya tekniken får oss att ställa frågan vad det innebär att vara människa, säger Camilla Mehlsen.

Under föreläsningen berättar hon om att den mest värdefulla kompetensen i framtiden är den som tekniken inte kan göra, till exempel att lära andra, programmering eller utveckla emotionell intelligens.

– Under pandemin har vi lärt oss att livet inte enbart handlar om teknik utan om det mänskliga, säger hon.

I de sju viktiga kompetenserna som hon beskriver i sin bok ingår bland annat kritisk tänkande. Camilla Mehlsen menar att det blir viktigare att kunna navigera bland all information som vi får.

– Lögn sprids snabbare än sanningen, då behövs verkligen ett kritisk tänkande för att se skillnaden mellan sanning och lögn, säger hon.

En annan kompetens som är viktig är kreativitet. Det är viktigt att lära sig att tänka utanför boxen.

– Kreativitet är att kunna skapa nya idéer, men kreativitet är också ett sätt att lösa problem, säger Camilla Mehlsen.