Under Branschdagarna pratade miljöpsykolog Aga Skorupka om mänskliga behov och hur vi kan använda dem vid rekommendationer kring design av bibliotek.

Hur kan vi till exempel tillgodose olika behov från en post-pandemisk omvärld, som krav på en flexibel arbetsplats, hållbarhet och social rättvisa?
Aga Skorupka menar att det inte bara handlar om yta och vad som får plats utan man måste även räkna in naturliga element som till exempel växter. Det är vetenskapligt bevisat att växter bland annat minskar stress.

– Tyvärr finns det få biblioteksrum i dagsläget som har olika växter, det är en hel del hyllor och andra möbler, säger Aga Skorupka.

Hon fortsatte att berätta att biblioteksrummet är tredje viktigaste rummet, först kommer hemmet sedan arbetsplatsen. Då det är många som använder sig av det rummet måste biblioteken vara inkluderande.

– Biblioteken måste vara ett rum där besökarna kan känna sig hemma och känna att de kan vara sig själva, säger Aga Skorupka.

När en ny besökare kommer in till ett nytt rum behöver personen fem steg för att kunna anpassa sig till den nya omgivningen. Det här innebär att man inte ska lägga viktig information nära ingången. Andra undersökningar visar att besökarna behöver utrymme att röra på sig. Är rummet för trångt och de lätt kan gå in i varandra finns det stor risk att besökarna inte kommer tillbaka.

– Bibliotek är ett rum där många besökare med olika erfarenhet och bakgrund vistas, därför måste man tänka till redan vid designen när man skapar biblioteksrummet, säger Aga Skorpuka.

Foto: Anne Valeur