Tillsammans med IBBY Sverige, International Board on Books for Young People, deltar Svensk biblioteksförening i en insamlingskampanj för att stötta barn på flykt i Ukraina. Nu intensifieras arbetet med insamlingen.

Rysslands invasion av Ukraina har nu pågått i över två år. Sedan 2023 har IBBY Sverige en insamlingskampanj som sätter barn, barnlitteratur och barnbibliotek i blickfånget i ett försök att stärka de ukrainska barnens framtidstro och ge tröst i stunden. Insamlingskampanjen sker tillsammans med Svensk biblioteksförening, Svenska Barnboksakademin, Barn- och ungdomsförfattarnas sektion av Författarförbundet, Svenska förläggareföreningen och Svenska tecknare.

– Putins brutala angreppskrig på Ukraina handlar om att utplåna Ukrainas framtid som nation, dess historia, minnen och identitet. I strategin för att förinta landet ingår kidnappning av barn. Runt 20 000 barn, Ukrainas framtid, har rövats bort till Vitryssland och Ryssland. Det är bestialiskt. Därtill kommer saknade, sårade och skadade barn. Att tysta barnboksförfattare som skriver på ukrainska ingår också i strategin. Och givetvis ingår ödeläggandet av barnbiblioteken i den strategin. 55 av Ukrainas barnbibliotek totalförstördes under de två första krigsåren och 46 skadades svårt. Till dessa siffror kommer barnbiblioteken i de redan tidigare ockuperade områdena, säger Margaretha Ullström, tidigare ordförande för IBBY Sverige.

Alla insamlade medel går oavkortat till IBBY Ukraina samt det projekt som drivs av Julia Vasylenko, tidigare ansvarig för det nu i ruiner vilande barnbiblioteket i Mariupol: ”Ett bibliotek i en resväska – för barn på flykt i Ukraina”.

– Till det projektet har hälften av de insamlade medlen gått, och det har bidragit till att bibliotekspersonalen nu har möjlighet att till exempel berätta godnattsagor som samlas och publiceras via en podd, berättar Ullström.

Intensifierat arbete med insamlingen

Under april intensifieras arbetet med insamlingen, och förhoppningen är att få in 100 000 kronor under en månad.

– Vi hoppas också på att nå ut med budskapet om hur central kulturen är för ett samhälles sammanhållning, gemenskap och trygghet. Berättelser är en bärande del av våra liv. Vi hoppas på öka insamlingen så att pengar kommer in i snabbare takt. Vi samlade in 200 000 kronor under ett år tack vare både små och stora bidrag. Biblioteket i Kalix är ett föredömligt exempel på ett smart sätt att ständigt ge små, livgivande bidrag till insamlingen genom att låntagare skänker pengar till insamlingen när de hittar något utgallrat tidskriftsexemplar eller en gallrad bok av intresse. Det är ett enkelt sätt att göra skillnad som jag hoppas många bibliotek tar efter, säger Ullström.

En förhoppning är också att svenska barnbiblioteksavdelningar och skolbibliotek ska utgöra ”vänbibliotek” till ukrainska barnbibliotek. IBBY Sverige har idag adresser och kontaktuppgifter till lite över 20 bibliotek i Ukraina som gärna vill få ett vänbibliotek i Sverige.

– Ett vänbibliotek innebär att kriget blir mer gripbart, och för dem mitt i kriget eller i krigets skugga betyder fönstret till oss en strimma hopp eller ett ljus i mörkret. De är inte glömda. Vi ser dem, säger Ullström.

Bidra till insamlingen!

Det är enkelt att bidra till insamlingen: Swisha till numret 1230588442 eller använd plusgiro 55 77 87-9. Du kan också använda QR-koden här nedan. Insamlingen avslutas i samband med bokmässan i Göteborg den 26 september.

Bild på Margaretha Ullström. Fotograf: Pia Cronholm.