Svensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Barnboksplaketterna delas ut till Sveriges bästa barnböcker. Juryn välkomnar förslag till nomineringar från dig som är verksam inom barn- eller skolbibliotek.

Föreningens tre barnbokspriser är Nils Holgersson-plaketten som delas ut till bästa barn- eller ungdomsbok, Elsa Beskow-plaketten som delas ut till bästa illustratör och Carl von Linné-plaketten som delas ut till bästa faktabok. Juryn för barnboksplaketterna består av experter på barns läsning och verksamma inom biblioteksverksamhet för barn och ungdom.

Juryn välkomnar förslag till nomineringar från dig som är verksam inom barn- eller skolbibliotek. Du kan föreslå en eller flera böcker i de tre olika kategorierna. Böckerna ska vara svenska originalutgåvor. Nils Holgersson-plaketten och Elsa Beskow-plaketten delas endast ut till författare och illustratörer som inte har fått priset tidigare.

Skicka dina förslag senast den 4 april 2017 till info@biblioteksforeningen.org.

Skriv Barnboksnomineringar i menyraden.