Skriver du en masteruppsats kopplad till den svenska Fotoboken? Nu kan du ansöka om Fotoförfattarnas stipendium på 5 000 kr. Ansökningsperioden är 1 april – 1 maj 2024.

Fotoförfattarna inom Svenska Fotografers Förbund instiftade stipendiet för att bredda och fördjupa kunskapen om den Svenska Fotoboken på de utbildningar de riktar oss till. Stipendiet riktar sig till de som utbildar sig till bibliotekarie, arkivarie, museolog eller konstvetare men kan sökas av alla studenter som skriver en masteruppsats som berör ämnet den svenska Fotoboken.

– För att söka stipendiet ska man skicka in sin plan, ett utkast eller färdig uppsats tillsammans med ett personligt brev. Ju utförligare man kan beskriva sitt arbete desto större är chansen att ansökan beviljas, säger Annika Legzdins som är ordförande för Fotoförfattarna inom Svenska Fotografers Förbund.

Stipendiet kan sökas två gånger per år och ansökan är öppen från och med 1 april – 1 maj. Det går att söka stipendiet både vid uppstart eller arbetets slutfas/examination. Styrelsen för Fotoförfattarna delar ut 1–2 stipendier till studentuppsatser per år.

– Vi ser ett behov av att fler breddar sin kunskap och lyfter fotografisk litteratur, och särskilt ser vi ett behov av att intresset och kunskapen om Fotoboken når de som arbetar på bibliotek, inom konstvetenskap och på museer. Genom stipendiet hoppas vi skapa ett intresse och en möjlighet att fördjupa sig inom ämnet.

Förbundet hoppas att de som skriver uppsatserna ska lyfta fram och fördjupa kunskapen om fotografisk litteratur.

– Genom att instifta ett stipendium väcker vi intresse för ämnet på utbildningarna och höjer samtidigt kunskapen om Fotobokens framtid och samtid både för de som arbetar på bibliotek, museer och med arkivering, men även för oss som verkar för att stödja fotografer med litterär verksamhet, säger Legzdins.

Legzdins menar att stipendiet behövs för att utbildningarna ska öka kunskapen om Fotoboken och uppmuntra till att synliggöra Fotobokens betydelse, där man kan ta del av berättelser i bild.

– Vi ser att man behöver fokusera på att lyfta fram bildens kraft, där skapande av fotografisk litteratur bidrar till en annan dimension och gör ett annat språk tillgängligt. Fotoboken breddar möjligheten att ta till sig en berättelse och utgör ett alternativ till en textbok i ett pedagogiskt sammanhang. Stipendiet behövs för att lyfta fram en mångfald av berättelser, böcker och författarskap och möjliggöra för fler att ta till sig berättelser och spår av andra sammanhang och världar än den man själv befinner sig i. Stipendiet kan också bidra till att lyfta frågan om katalogisering och arkivering av fotografi där det nu saknas ett nationellt övergripande ansvar för fotografi som dokument, berättelse och konstnärligt uttryck, säger hon.

Till anmälan

Foto: Anneli Nygårds.