Från måndag 8 juli håller vi semesterstängt. Silvia Ernhagen, generalsekreterare Svensk biblioteksförening, sammanfattar hösten och våren.

Så har nästan ett helt år gått sedan jag fick chansen att kliva in i biblioteksfrågorna på ett helt nytt sätt. Det har varit ett år sprängfyllt med intryck, möten, nya kunskaper och utveckling men framför allt har det varit roligt och berikande. Jag gläder mig väldigt åt möjligheten att vara med och driva frågan om bemannade skolbibliotek vidare. Det var under min första vecka som ny generalsekreterare för föreningen som beskedet om att det nu ska göras förändringar i skollagen. Beskedet innebär att alla barn och unga ska få skolbibliotek bemannade av bibliotekarier. Vi är inte i mål än men lagrådsremissen har kommit och vi väntar på en proposition i höst och därefter, från juli 2025 så ska förändringarna träda i kraft. En stor seger för alla som har arbetat med frågan i många år, men framför allt för alla skolelever som har detta att se fram emot.

Under året har jag också haft möjlighet att sätta mig in i våra medlemmars olika önskemål och sakfrågor. Stort tack till alla som har svarat på medlemsenkäten som vi fortsätter att analysera i arbetet med en ny medlemsstrategi. Jag ser fram emot att fortsätta arbetet med att stärka medlemsorganisationen men också att driva de sakfrågor vi ser är angelägna. Tillsammans med er kommer vi på kansliet att fortsätta arbetet med att lyfta fram folkbibliotekens ekonomi, digitalisering av kulturarvet, olika perspektiv på upphovsrätt, armlängds avstånd, vikten av läsfrämjande insatser och mycket mer som är viktigt för ett starkt biblioteksväsende både i Sverige och internationellt.

Till dess önskar jag er en skön sommar!

Kansliet har sommarstängt 8 juli–11 augusti, vilket innebär att vi inte svarar på e-post eller i telefon.

Här kan du se kansliets öppettider.