Liberalerna vill se en stor satsning på läsning, berättade partiets kulturpolitiska talesperson Christer Nylander när han under tisdagen presenterade partiets prioriteringar inför höstens budgetförhandlingar med regeringen. ”Glädjande”, skriver Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Karin Linder.

Svensk biblioteksförening har återkommande samtal med politiker om värdet av läsning och de livslångt negativa konsekvenser som följer av en svag läsförmåga. Det är viktigt för samhället och individen att läsning får kontinuerlig politisk uppmärksamhet. Därför måste det satsas resurser för långsiktigt arbete för allas förmåga att läsa.

Samtliga partier säger sig värna läsandet. Ändå händer väldigt lite på alla nivåer. Det behövs satsningar på nationell, regional och kommunal nivå. Läsfrämjande kostar pengar och de är välanvända om de satsas på folkbiblioteken och skolbiblioteken. Det är därför glädjande att Christer Nylander lyfter att det inte räcker med akuta stöd. Folkbiblioteken måste kunna satsa långsiktigt och uthålligt på sitt läsfrämjande arbete, inte minst bland barn och unga. Det är redan väldigt mycket som görs på biblioteken och med rätt resurser kan arbetet intensifieras och utvecklas. Regionbiblioteken är också en viktig infrastruktur för att utveckla metoder och stötta kompetensutveckling kring läsning för folkbiblioteken.

Vi ser fram emot resultatet av skolbiblioteksutredningen. En tillräcklig och kompetent bemanning av skolbiblioteken är av central vikt för elevers läsutveckling. Vi vill sedan se ett reellt och likvärdigt skolbibliotekslyft i hela landet!

Biblioteken i Sverige når alla och i alla åldrar. Satsar vi som nation på biblioteken så satsar vi på läsningen.

Karin Linder
Generalsekreterare Svensk biblioteksförening