Trots att samtliga riksdagspartier talar sig varma för skolbibliotek går färre än hälften av Sveriges elever i en skola som har ett, skriver Svensk biblioteksförenings generalsekreterare Karin Linder i Dagens Samhälle idag.

Det finns en gräns för hur stort glappet kan bli mellan åsikt och handling innan trovärdigheten urholkas. Ett (tyvärr) lysande exempel är det faktum att färre än hälften av Sveriges elever går i en skola med ett riktigt skolbibliotek. Detta trots att samtliga riksdagspartier talar sig varma för skolbiblioteken, bland annat i en enkät som Biblioteksbladet publicerade 28 april.

Läs hela debattartikeln här, öppnas i nytt fönster!