Det har varit ett händelserikt år men nu går vi på julledighet. Kansliet håller stängt mellan 23 december och 6 januari 2020. Vi på Svensk biblioteksförenings kansli vill tacka alla medlemmar och samarbetspartners för ert engagemang och goda arbete under 2019.

Vi har hunnit med mycket under det gångna året. Under Biblioteksdagarna, som hölls i Helsingborg, deltog strax över 500 personer från bibliotekssektorn.

Under 2019 tog vi fram rapporten ”MIK och bibliotek – en lägesrapport” som vi presenterade under Bokmässan.

När SD i Sölvesborg beslutade om en ny biblioteksplan reagerade vi därför starkt eftersom målet är att exkludera användare med annat modersmål än svenska. Under året som gått har vi i flera sammanhang uttryckt vår oro för vilka konsekvenser detta får, framför allt om det sprids till andra delar av landet. Det är hög tid att freda biblioteken från ingrepp som går ut på att utestänga människor och helt går på tvärs mot intentionerna i bibliotekslagen.

Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening, skrev en debattartikel inför läslovet om läsning och folkbiblioteken i Aftonbladet. Inför läslovet skickade föreningens också brev till de politiker som har det högsta ansvaret för landets folkbibliotek i samtliga 290 kommuner. Vi vill med brevet påminna om betydelsen av en god bemanning och tillräckliga resurser så att folkbiblioteken kan bedriva ett framgångsrikt arbete på detta område.

– Ibland är det svårt att förstå hur fort ett år har gått och summerar man all verksamhet är det ännu svårare att förstå att så mycket gjorts. Men nu stänger vi ett decennium och går in i ett nytt! säger Karin Linder.

Vi har under 2019 även publicerat två poddavsnitt. Det första avsnittet handlade om upphovsrättsdirektivet och det andra om skolbiblioteken. Ni kan lyssna på avsnitten direkt via webbplatsen eller på iTunes och Spotify. Sök bara på Svbib så hittar ni oss.

Vi har fortsatt att låna ut vårt Instagramkonto till medlemmar som har fått visa upp sitt arbete under en vecka. Nu har kontot, tack vare er, fått över 3000 följare!

Biblioteksdagarna 2020 kommer att hållas i Göteborg och temat är ”Biblioteket som aktör i det hållbara samhället”. Föreläsare och övrigt programinnehåll kommer att presenteras under våren.

Detta och mycket mer under 2020!

God jul och gott nytt år!