Det har varit ett händelserikt år men nu går vi på julledighet. Kansliet håller stängt mellan 25 december och 7 januari 2024. Vi på Svensk biblioteksförenings kansli vill tacka alla medlemmar och samarbetspartners för ert engagemang och goda arbete under 2023.

Vi har hunnit med mycket under det gångna året. Under Biblioteksdagarna, som hölls i Linköping, deltog cirka 450 personer från bibliotekssektorn.

Under 2023 tog Svensk biblioteksförenings expertnätverk Bibliotekens roll i totalförsvaret fram: ”Verktygslåda för bibliotekens beredskapsarbete”. Detta är en verktygslåda för bibliotekens arbete med att planera inför, och i händelse av, kris, höjd beredskap och krig som nätverket tog fram tillsammans med biblioteksmedarbetare från olika typer av bibliotek runt om i Sverige under ett antal workshops.

Svensk biblioteksförenings expertnätverk för skolbibliotek kom under våren 2023 ut med en guide om och för skolbibliotek. ”Därför behövs skolbibliotek! En guide” är till för att räta ut dessa frågetecken, och ge svar på hur ett skolbibliotek bidrar till elevernas läranderesultat och skolans framgång.

Föreningen fick också en ny generalsekreterare under 2023. Silvia Ernhagen har en lång bakgrund inom såväl civilsamhällesorganisationer som myndighetsvärlden.

Det är verkligen en ynnest att få kliva in i alla de viktiga frågor som Svensk biblioteksförening arbetar med. Jag har bara några månader på nacken men det har varit en intensiv tid med prisutdelningar, seminarier, debatter och möten med medlemmar, lärosäten och andra aktörer som vi samarbetar med, och jag har slagits av vilken bredd det är på frågorna. Nu ser jag fram emot att tillsammans med styrelse, kansli och medlemmar ta mig an ett fullspäckat 2024. Vi har bland annat frågor som digitalisering av kulturarvet, läsfrämjande och bibliotekens ekonomiska situation att jobba med, säger Silvia Ernhagen.

Under hösten presenterade regeringen flera budgetsatsningar på läsning inom skolan. Bland förslagen finns medel för att alla elever, oavsett huvudman och skolform, ska få tillgång till ett bemannat skolbibliotek. 2025 avsätts 218 miljoner kronor vilket ökar till 433 miljoner kronor 2026. Det är i linje med den utredning som presenterades 2021 av Gustav Fridolin.

– Äntligen! Det är en stor seger för Svensk biblioteksförening som under lång tid arbetat för att svensk skola behöver riktiga skolbibliotek med fackutbildade bibliotekarier. Det är också en seger för alla elever som kommer få bättre förutsättningar att uppnå kunskapsmålen, nå bättre läsförmåga och i förlängningen kunna vara delaktiga i samhället, säger Silvia Ernhagen.

Tillsammans med Biblioteken på Gotland och Biblioteksbladet arrangerade Svensk biblioteksförening en heldag med samtal om olika biblioteksfrågor under Almedalsveckan. Evenemanget livesändes på Svensk biblioteksförenings Facebook-sida och finns att se på vår Vimeo, länk öppnas i nytt fönster.

Föreningen har under 2023 verkat för ett välfungerande IFLA i etisk linje med de internationella biblioteksmanifesten.

I november delade vi även ut Sveriges biblioteks utmärkelser under en glädjefull prisceremoni ledd av Eva Fred. Läs mer om prisvinnarna och se videon från prisceremonin här, länk öppnas i nytt fönster.

Under 2023 blev också samtliga papers från Mötesplatsen Profession – Forskning 2022 tillgängliga. Den 9–10 november 2022 arrangerades konferensen Mötesplats Profession – Forskning i Borås. Konferensen, som gick under temat ”Bibliotekarie. Då. Nu. Sen.”, arrangerades av Svensk biblioteksförening med Högskolan i Borås som medarrangörer.

Vi har fortsatt att låna ut vårt Instagramkonto till medlemmar som har fått visa upp sitt arbete under en vecka. Nu har kontot, tack vare er, fått över 6000 följare!

Biblioteksdagarna 2024 kommer att hållas i Skellefteå och temat är Kreativitet. Säkra din biljett redan nu! Föreläsare och övrigt programinnehåll kommer att presenteras under våren. Detta, och mycket mer, sker under 2024!

Du kan alltid höra av dig till oss på info@svbib.se, så återkommer vi till dig i januari.

Foto: haraldheuser/Pixabay.