2016 går mot sitt slut och vi på Svensk biblioteksförenings kansli vill önska alla medlemmar, samarbetspartners och biblioteksvänner en god jul och ett gott nytt år! Kansliet är stängt under mellandagarna och öppnar igen den 9 januari.

Vi ser tillbaka på ett intensivt år där vi som vanligt arbetat på våra medlemmars uppdrag för att öka kunskapen om bibliotekens viktiga uppgift och för att stärka bibliotekens förutsättningar och möjligheter. Över 1500 personer har deltagit i våra konferenser eller på någon av våra expertnätverksträffar. Vi har släppt rapporter om regionbiblioteken, upphovsrätt och uppmärksammat bibliotekens arbete med nyanlända. Flera evenemang under bland annat Almedalsveckan och Bok och Bibliotek har uppmärksammat 250-årsjubileet av den svenska tryckfrihetsförordningen och bibliotekens viktiga arbete för yttrandefrihet och fri åsiktsbildning.

Föreningen har engagerat sig i frågor om öppen tillgång till forskning, den vetenskapliga informationsförsörjningen vid myndigheter och specialbibliotek, lyft skolbibliotekens betydelse och det faktum att 30 procent av landets kommuner fortfarande inte har bemannade skolbibliotek. Digitalisering och digital delaktighet har också varit en stor fråga där vi lyft bibliotekens omfattande arbete och betydelse för att hela befolkningen ska inkluderas i det digitala samhället.

Vi är en del av en internationell rörelse vilket visas av vårt och våra medlemmars stora engagemang i organisationer som IFLA, LIBER och EBLIDA. Samarbetet med Kenyan Library Organisation går snart in i sitt femte år och vi har även uppvaktat EU-parlamentariker i samarbete med Public Libraries 2020.

Biblioteken behövs mer än någonsin; för läsfrämjande, bildning, medie- och informationskunnighet, som öppen mötesplats och för fri åsiktsbildning. I en på många sätt mörk tid, där extrema krafter är på frammarsch, är biblioteken en motkraft som verkar för det demokratiska samhällets utveckling i en snabbt föränderlig värld.

God jul och gott nytt år önskar Svensk biblioteksförenings kansli!