Efter ett händelserikt år går vi nu på julledighet, och kansliet håller stängt i mellandagarna och öppnar igen 8 januari.

Vi på Svensk biblioteksförenings kansli vill tacka alla medlemmar och samarbetspartners för ert engagemang och goda arbete under 2017. Vi ser fram emot ett fulltecknat 2018: i januari deltar vi på STARK-dagen i Borås där vi träffar BoI-studenter, i början av februari finns vi med på Folk och Kultur i Eskilstuna, en ny arena för det breda kultursamtalet. I maj arrangerar vi Biblioteksdagarna i Stockholm, och i oktober Mötesplats Profession – Forskning i Växjö.

Vi kommer också att presentera flera undersökningar och rapporter, samt lägga fram föreningens vision för det svenska biblioteksväsendet till årsmötet. Självklart kommer mycket fokus under vår och sommar att ligga på opinionsbildning inför riksdagsvalet i september, bland annat genom att vi finns på plats och gör oss hörda under Almedalsveckan i juli.

Detta och mycket annat under 2018!

God jul och gott nytt år!