Under torsdagen på konferensen Mötesplats Profession – Forskning höll huvudtalare Cecilia Andersson, lärare och forskare vid Lunds universitet, i ett seminarium om ungdomars användning av och föreställningar om sökmotorer i vardagen.

Cecilia Andersson berättade om sitt forskningsprojekt: ”Performing Search: Search engines and mobile devices in everyday life of young people”. Andersson började med att gå igenom hur synen på internet och sökmotorer har sett ut förr: exempelvis var det först år 2003 som ordet ”googla” kom in på Nyordslistan, medan det idag är kutym att dagliga söka, eller googla, med sin telefon.

– Smartphones har bidragit till att göra sökning till en vardaglig komponent, säger Andersson.

Ett problem, enligt Andersson, är att man idag saknar vokabulär bortom Google som sökmotor, men också att få förståelse för vad som är ”ogooglebart”. Vidare, berättar hon, att ungdomar sällan anser att de själva googlar – men att de gör det. Många av ungdomarna relaterar Googla till faktaletande och något som man endast gör i skolan, och inser inte att de gör sökningar när de till exempel också söker efter en studentklänning, eller använder ”Google som infrastruktur”.

I seminariet lyfte Anderson också att ungdomar idag sällan har koll på hur Google rangordnar sökningar, utan flera anser rangordningen som en absolut ordning. Även om ungdomar idag är födda in i en ”sökningskultur”, är det inte alltid de har ett källkritiskt förhållningssätt till sina sökningar. En annan problematisk aspekt är integritet och kunskapen om den på internet. Många av ungdomarna vill inte att lärare, kompisar eller föräldrar ser deras sökningar – främst på grund av kontextuell identitet. Likväl är det få som förstår vilka spår de lämnar efter sig när de söker i sökmotorer på nätet.

Därefter öppnades det upp för frågor där bland annat en diskussion om rasism och sökningar på Google framkom.

– En sak som är svårt är avsökning. Man har hittat exempelvis hur vissa bilder på svarta personer har ”taggats” som apa, så det finns mycket skrämmande kring det, påpekar Andersson.

Kolla även in Cecilia Anderssons nuvarande forskningsprojekt: ”Why do we choose the Internet instead of the doctor next door? The Internet as a site for medicines in grey zones”.